Skoupý - Skuhrov - Křemenice - Praha

 

DNA chromozom y skupina  R 1a

Jan Vaniš narozen asi 1350 - 1. zápis : Desky zemské rok 1380 Všehrdy

Vaniš narozen asi 1430 měšťan v Bohdanči  jeho otec vlastnil vesnici Ždánice.

Syn Kuba Vaniš narozen okolo roku 1450 měšťan v Bohdanči,

Děti Kuby Vaniše :

Anna Vanišová narozena asi 1490

Pavel Vaniš vladyka ze Ždánic narozen asi 1485

Jiří Vaniš vladyka ze Ždánic narozen  asi 1488, zemřel 1541            

Děti Jiřího Vaniše :

Anna Vanišská. narozená asi  1516, provdaná za Václava Bronce - vdova provdaná za Víta Lhotského z Hradce 

Václav Vaniš  narozen asi 1520 manželka Anna Mlejnková Hradec Králové - syn Cyprián

Jan Vaniš  narozen asi 1522 oddán v Židlochovicích 

Syn  Jana Vaniše:

Jiří Vaniš  narozen asi 1550

 

Pavel Vaniš    sedlák Skoupý                  manželka   Dorota Pavlová

                   *asi     1580

                    +před rokem 1635                                            

    Děti:   Martin, Kateřina, Václav, Jiří

 

 

Václav Vaniš sedlák  Skoupý                    1 manželka    Ludmila  Bejšovcová  odd.15.10.1650 

                  * asi 1615                                                                    dcera  Jana Bejšovce Skoupý

                  +   1683   Skoupý                                         

      Dcera:  Kateřina*1.10.1652                        

                                                             2. manželka    Anna  Duštová Skuhrov                                                                                                   

 

       Děti:  Jakub*15.8.1656 ,Jan,Ludmila, Mikuláš* 1683,Václav, Matěj,Vít, Anna, Marie     

      

 

Mikuláš Vaniš sedlák  Skoupý č.6                     manželka Marie Beranová     Podhájí   odd.  26.4.1680          

     *asi   1663   Skoupý č.6           

              +14.1.1714  Skoupý č.6                                          + 1720  Skoupý č. 6

Děti :

 Matěj, Jiří*1680+1741, Jan*9.4.1688 + 12.11.1688,Václav* 16.2.1690odd.1727Anna Krac. Krásná .Hora,

 Anna*1692 odd.1739 V.Kubíček Ohrada,  Marie*12.3.1693 odd.1717  Václav Šternberk  Skoupý,

Jakub*2.7.1696+5.12.1771  Skoupý č.7 odd.24.1.1717 s  Marií Kosovou = rod Pavla nar.1941

 

 

Jiří Vaniš sedlák Skoupý č.6      manželka Veronika

         *1680

         +1741

 

            Děti:

                   Marie nar. 7.6.1722, Jakub nar.16.7.1724, Kateřina nar.29.10.1726,

                   Dorota  nar.9.2.1730, Jan nar.5.8.1732 František nar. 25.10.1734,

                   Rozálie nar. 23.8.1739.

 

Skuhrov č.8

Jakub  Vaniš                      oddán       1754           s Kateřinou   Zbudilovou  Skuhrov č.8

  *16.7.1724 Skoupý č.6                 

 

Děti :   Jan  *17.6.1759,  Kateřina*17.2.1756, Rozálie * 8.4.1764         

 

1.Jan  Vaniš    podruh Křemenice č.3   oddán 25.4.1803 s Kateřinou Zelenkovou z Nechvalic č.20

   *17.6.1759 Skuhrov č.8                                                            *20. 8.1774           

 

Děti: Anna*17.3.1807,  František * 1813 , Václav*20.9.1802

 

2.Václav  Vaniš  Křemenice č.9, vysl. voják  oddán dne 19.5.1841  s Annou  Mikoláškovou  Křemenice č.12                      

         *20.9.1802                                                            * 1805  +13.1.1878                    

Děti:  Anna * 27.1.1842    František    *17.7.1844

 

3.František  Vaniš      oddán            Kateřina Dvořákoá OUstupenice č.36

        *18.7.1844 Křemenice č.9       

        +19.3.1914 Křemenice č.24

 Děti . Vojtěch  *12.4.1850, Jan   * 27.12.1869, AnnaIV.1878, zemř. 31.12.1878

 

 4..Jan Vaniš          

             *.27.12.1869 Křemenice č.24

             +14.4.1943  Praha 

 

 5.  Antonín  Vaniš

           nar.      6.8.1899  Praha

           zemř. 26.3.1970  Praha

 

 

  6.  Zdeněk Vaniš

      

 7.  Jan Vaniš