Skoupý - Skuhrov - Křemenice - Praha

 

DNA chromozom y skupina  R 1a

Jan Vaniš Desky zemské rok 1380 Všehrdy

Vaniš narozen asi 1430 měšťan v Bohdanči  jeho otec vlastnil vesnici Ždánice.

Syn Kuba Vaniš narozen okolo roku 1450 měšťan v Bohdanči,

Děti Kuby Vaniše :

Anna Vanišová narozena asi 1490

Pavel Vaniš vladyka ze Ždánic narozen asi 1485

Jiří Vaniš vladyka ze Ždánic narozen  asi 1488, zemřel 1541            

Děti Jiřího Vaniše :

Anna Vanišská. narozená asi  1516, provdaná za Václava Bronce z Chrastavy

Václav Vaniš  narozen asi 1520

Jan Vaniš        narozen asi 1522

Syn  Jana Vaniše:

Jiří Vaniš  narozen asi 1550

 

Pavel Vaniš    sedlák Skoupý                  manželka   Dorota Pavlová

                   *asi     1580

                    +před rokem 1635                                            po smrti manžela hospodařila na gruntě „Pavlově“

                Martin, Kateřina, Václav, Jiří

 

 

Václav Vaniš sedlák  Skoupý                             1 manželka    Ludmila  Bejšovcová  odd.15.10.1650 

 

                  * asi 1615                                                                                                 dcera  Jana Bejšovce Skoupý

                  +   1683   Skoupý                                          

               

                          Kateřina*1.10.1652                        

                                                                                        2. manželka    Anna     Duštová     Skuhrov                                                                                                   

 

            Děti .    Jakub*15.8.1656 ,Jan,Ludmila, Mikuláš* 1683,Václav, Matěj,Vít, Anna, Marie     

 

      

 

Mikuláš Vaniš sedlák  Skoupý č.6                        manželka Marie Beranová     Podhájí   odd.  26.4.1680

          

     *asi   1663   Skoupý č.6           

                +14.1.1714  Skoupý č.6                                                            + 1720  Skoupý č. 6

 

 

Děti :

 Matěj, Jiří*1680+1741, Jan*9.4.1688 + 12.11.1688,Václav* 16.2.1690odd.1727Anna Krac. Krásná .Hora, Anna*1692odd.1739V.Kubíček Ohrada,  Marie*12.3.1693odd.1717 Václav Šternberk Skoupý,

Jakub*2.7.1696+5.12.1771  Skoupý č.7 odd.24.1.1717 s  Marií Kosovou = rod Pavla nar.1941

 

 

Jiří Vaniš sedlák Skoupý č.6      manželka Veronika

         *1680

         +1741

 

            Děti:

                   Marie nar. 7.6.1722, Jakub nar.16.7.1724, Kateřina nar.29.10.1726,

                   Dorota  nar.9.2.1730, Jan nar.5.8.1732 František nar. 25.10.1734,

                   Rozálie nar. 23.8.1739.

 

 

 

 

 

 

 

Skuhrov č.8

Jakub  Vaniš                      oddán       1754           s Kateřinou   Zbudilovou  Skuhrov č.8

  *16.7.1724 Skoupý č.6                 

 

Děti :   Jan  *17.6.1759,  Kateřina*17.2.1756, Rozálie * 8.4.1764         

 

1.Jan  Vaniš                    oddán 25.4.1803 s Kateřinou Zelenkovou z Nechvalic č.20

          *17.6.1759 Skuhrov č.8                                          *20. 8.1774 

 

           podruh Křemenice č.3   

 

Děti:

Anna*17.3.1807,         , František * 1813     , Václav*20.9.1802

 

2.Václav   Vaniš   oddán dne 19.5.1841  s Annou  Mikoláškovou  Křemenice č.12

               Křemenice č.9, vysloužilý voják                 

         *20.9.1802                                                            * 1805           +13.1.1878  - 73let

                  

Děti:  Anna * 27.1.1842

        František    *17.7.1844

 

3.František                       Kateřina Dvořákoá OUstupenice č.36

        *18.7.1844 Křemenice č.9       

                +19.3.1914 Křemenice č.24

 Děti . Vojtěch  *12.4.1850, Jan   * 27.12.1869, AnnaIV.1878, zemř. 31.12.1878

 4..Jan Vaniš          

             *.27.12.1869 Křemenice č.24

             +14.4.1943  Praha 

  Antonín  Vaniš

 

           nar.      6.8.1899  Praha

           zemř. 26.3.1970  Praha

 

 

  6.  Zdeněk Vaniš