Skoupý - Skuhrov - Křemenice - Praha

 

DNA chromozom y skupina  R 1a

 

Afrika                          70000 let - před kristem (BC)                ---- DNA skupina A

Asie                            15000 let BC                                       ---- DNA skupina R1a

Střední Asie                 7000 let BC                                         ---- DNA skupina R1a1a

Hedeč – Polsko                                  600 -  po kristu (AD)      ---- DNA skupina R1a1a1g

České  království                              1039 

Královice                                         1083  

Jan Vaniš                                        1380   vlastnil svobodný dvůr Všehrdy

Jan Vaniš                                        1383   purkrabí na hradě Krašov

Rytíř Václav Vaniš                            1412   koupil hrad Zvěřinec
 
Vaniš                                              1437   vlastnil vesnici Ždánice
              

Kuba Vaniš                                      1480   měšťan v Bohdanči  

 

Děti Kuby Vaniše :

Anna Vanišová narozena asi 1490

Pavel Vaniš vladyka ze Ždánic narozen asi 1485

Jiří Vaniš vladyka ze Ždánic narozen  asi 1488, zemřel 1541            

Děti Jiřího Vaniše :

Anna Vanišská. narozená asi  1516, provdaná za Václava Bronce - vdova provdaná za Víta Lhotského z Hradce 

Václav Vaniš  narozen asi 1520 manželka Anna Mlejnková Hradec Králové - syn Cyprián

Jan Vaniš  narozen asi 1522 oddán v Židlochovicích 

Syn  Jana Vaniše:

Jiří Vaniš  narozen asi 1550

 

Pavel Vaniš    sedlák Skoupý                  manželka   Dorota Pavlová

                   *asi     1580

                    +před rokem 1635                                            

    Děti:   Martin, Kateřina, Václav, Jiří

 

 

Václav Vaniš sedlák  Skoupý                    1 manželka    Ludmila  Bejšovcová  odd.15.10.1650 

                  * asi 1615                                                                    dcera  Jana Bejšovce Skoupý

                  +   1683   Skoupý                                         

      Dcera:  Kateřina*1.10.1652                        

                                                             2. manželka    Anna  Duštová Skuhrov                                                                                                   

 

       Děti:  Jakub*15.8.1656 ,Jan,Ludmila, Mikuláš* 1683,Václav, Matěj,Vít, Anna, Marie     

      

 

Mikuláš Vaniš sedlák  Skoupý č.6                     manželka Marie Beranová     Podhájí   odd.  26.4.1680          

     *asi   1663   Skoupý č.6           

              +14.1.1714  Skoupý č.6                                          + 1720  Skoupý č. 6

Děti :

 Matěj, Jiří*1680+1741, Jan*9.4.1688 + 12.11.1688,Václav* 16.2.1690odd.1727Anna Krac. Krásná .Hora,

 Anna*1692 odd.1739 V.Kubíček Ohrada,  Marie*12.3.1693 odd.1717  Václav Šternberk  Skoupý,

Jakub*2.7.1696+5.12.1771  Skoupý č.7 odd.24.1.1717 s  Marií Kosovou = rod Pavla nar.1941

 

 

Jiří Vaniš sedlák Skoupý č.6      manželka Veronika

         *1680

         +1741

 

            Děti:

                   Marie nar. 7.6.1722, Jakub nar.16.7.1724, Kateřina nar.29.10.1726,

                   Dorota  nar.9.2.1730, Jan nar.5.8.1732 František nar. 25.10.1734,

                   Rozálie nar. 23.8.1739.

 

Skuhrov č.8

Jakub  Vaniš                      oddán       1754           s Kateřinou   Zbudilovou  Skuhrov č.8

  *16.7.1724 Skoupý č.6                 

 

Děti :   Jan  *17.6.1759,  Kateřina*17.2.1756, Rozálie * 8.4.1764         

 

1.Jan  Vaniš    podruh Křemenice č.3   oddán 25.4.1803 s Kateřinou Zelenkovou z Nechvalic č.20

   *17.6.1759 Skuhrov č.8                                                            *20. 8.1774           

 

Děti: Anna*17.3.1807,  František * 1813 , Václav*20.9.1802

 

2.Václav  Vaniš  Křemenice č.9, vysl. voják  oddán dne 19.5.1841  s Annou  Mikoláškovou  Křemenice č.12                      

         *20.9.1802                                                            * 1805  +13.1.1878                    

Děti:  Anna * 27.1.1842    František    *17.7.1844

 

3.František  Vaniš      oddán            Kateřina Dvořáková   Oustupenice č.36

        *18.7.1844 Křemenice č.9       

        +19.3.1914 Křemenice č.24

 Děti . Vojtěch  *12.4.1850, Jan   * 27.12.1869, Anna *1.5.1878, zemř. 31.12.1878

 

 4..Jan Vaniš          

             *.27.12.1869 Křemenice č.24

             +14.4.1943  Praha 

 

 5.  Antonín  Vaniš

           nar.      6.8.1899  Praha

           zemř. 26.3.1970  Praha

 

 

  6.  Zdeněk Vaniš

      

 7.  Jan Vaniš