V České republice v roce 2015 žilo přes 400 nositelů příjmení Vaniš.

Podle výsledků testů DNA na chromozom y, jsou to potomci šesti na sobě nepříbuzných prapředků - zakladatelů rodových větví.

 

In the Czech Republic, in 2015 there were over 400 surnames Vaniš .
 
According to the results of DNA tests on the Y chromosome, they are descendants of six unrelated ancestors - the founders of the family branches.í.In the Czech Republic, in 2015 there were over 400 surnames Vaniš .
 
According to the results of DNA tests on the Y chromosome, they are descendants of six unrelated ancestors - the founders of the family branches.í.

In the Czech Republic, in 2015 there were over 400 surnames Vaniš .

 

According to the results of DNA tests on the Y chromosome, they are descendants of six unrelated ancestors - the founders of the family branches.í.