Vaniš :    Počepice  

 

DNA chromozom y skupina  R 1a

 

Tomáš Vaniš  Krčmář šenkýř Počepice                              oddán              s Alžbětou  dcerou Krčmáře   Počepice  

nar.1580

             Děti: Voršila *1607, Jan *1609, Václav *1610, Anna * 1612, Petr *1617, 

                     Jakub *1615  kostelník v Počepicích  

                                           --- Děti: Jan  oddán dne 8.1.1679 s Kateřinou Struhařovou. ve vsi (Ouklid)

                                                        Veronika odd. 26.11.1680 s Václavem Jelínkem (syn kováře)

                                                        Dorota odd. Jan Mošnička 

                                                                                        

 

 

Petr Vaniš  pekař  Sedlčany                    I.  odd. 1641            Kateřina              Sedlčany   

               *1617 Počepice+1689   Sedlčany                                                        *1632 +13.3.1672 Sedlčany

Děti:  Jakub,   Tomáš * 20.2.1654,  František * 28.3.1656, Anna*+16.3.1672, Pavel odd. 23.11.1706 s Evou  dcerou  po neb. Pavlovi Klapovi

Petr Waniš : Společně a nerozdílně s Kateřinou manželkou svou,

Jiřík Dvořák též s Alžbětou manželkou svou, oba dva v městě Sedlčany.

Léta 1641 : 14 : dne měsíce novembris.Nadepsaný Jiřík Dvořák s Alžbětou

Manželkou svou,  stojíce při knihách Těchto, přiznání učinili, že jsou prodali

Dům svůj vlastní a někdy Jirchářovský, nikdyž nezabavený, vedle Brány Zá

Kostelské jdoucí po pravé straně k též bráně, z jedné, A vedle domu Václa-

va Čížka, z strany druhé    v tom  okršku položení i se zahradou při něm,

tak jakž  předkové v držení a užívání byly: a to Petrovi Wani-

šovi Počepickýmu i Kateřině manželce jeho i dědicům a budoucím jich za hoto

vou sumu peněz 100 kop grošů míš. jmenovitě : Jedno sto kop míš. :

kteréž jest tyž prodávající ihned od téhož supl. Do vlastních rukou svých přijal a všeckno zaplatil,

na kterýmžto domu, sobě víceji žádné spravedlnosti a práva nepozůstávajíce,

a to na časy věčné. A tak jeho i budoucí, těmito knihami zapsanými

od nynějšího  a prázdna činí ... Actum tohoto zápisu, v příto-

mnosti  J(eho) :  K(rálovské) : M(ilosti) P (ana) rychtáře Josefa   Jemnicského,  P. P : 

Víta Filipa, Primasa , Wáclava Tichého, Jeronýma Kříže, konšelův, a Pana Jana Zlouže,

i také v přítomnosti již svrchu nadepsaných stran . Vše léta a dne svrchu psaného.

Dům pekaře Petra Vaniše  naproti kostelu sv. Martina (číslo 76, nově č.p. 62) -  vedle bylo sklenářství pana Chvály. 

        Dům již léta nestojí a nyní je tam volné prostranství      

 

Petr Vaniš                                       II. odd. 1673          Dorota +31.3.1680         Sedlčany    

Děti:  Mikoláš * 4.2.1678,  Jan * 2.3.1680 +1692,                                       

Petr Vaniš                                       III. odd.1680          Ludmila                          Sedlčany

Děti:  Anna * 30.4.1682 , Václav * 27.9.1684

 

Václav Vaniš   Sedlčany                                odd.                 Magdalena                     Sedlčany

                  *27.9.1684                    

.................................................................................................................................................................................................

 

Tomáš Vaniš (Krčmář) šenkýř počepický             manželka       Alžběta  Krčmářová

 

 Děti:Jan,  Václav, Voršila, Anna, Petr pekař v Sedlčanech, Jakub *1615                

                                                    

Jakub  Vaniš kostelník Počepice                 manželka      Dorota

Narozen 1615 Počepice -  zemřel 15.6.1695 Sedlec             zemřela 7.12.1693 v Sedlci

Děti:  Jan nar. 1650 Počepice,   Veronika odd. 26.11.1680 s Václavem Jelínkem (syn kováře).                        

           Dorota provdaná Mošničková

Jan Vaniš šenkýř Nedrahovice                               manželka     Kateřina  Struhařová              odd. 8.1.1679

 Narozen 1615 Počepice                                                                 narozena Úklid č.2

zemřel 29.3.1710 Sedlec                                                                zemřela 12.1.1703 Sedlec         

 

Děti :  Mariana nar.30.6.1680, Alžběta nar 28.8.1681 Nedrahovice .........

             Kateřina nar. 1.10.1684 Sedlec, Dorota nar.17.1.1686, Rozina nar.24.2.1687, 

             Marie nar.15.2.1689, Jan Antonín nar.20.11.1690,  Václav  nar.22.9.1694 Sedlec, 

            František nar.25.9.1696 Sedlec --- Syn z druhého manželství: Ferdinand Matouš nar. 24.1.1708 Sedlec                     

 

 František Vaniš Sedlec                                     manželka     Kateřina  Hlaváčková              odd. 24.11.1720  

Nar.25.9.1696 Sedlec                                                              nar. Sedlčany

Děti :  František nar. 15.3.1722, Jan nar. 1723, Václav nar. 1726, Kateřina nar. 1728  

František Vaniš řezník Sedlec č.9                      manželka    Barbora  Sekytová                   odd. 19.1.1745

Nar.15.3.1722  Sedlec                                                         nar.1726 Sedlčany  zemř.1791

zemř.1794

Děti : Kateřina nar. 28.9.1745,  František Filip nar. 2.6.1748,

           Václav nar.8.1.1754 (Oddán s  Dorotou Vlasákovou rod JUDr. Vojtěcha), Dorota*10.2.1757,

          Jan  nar. 2.12.1758 (Oddán 4.2.1783  s Kateřinou  Dusíkovou Sedlec. Rod MUDr. Jana a  RNDr. Václava  z Plzně )

František  Filip Vaniš  Sedlčany č.84          manželka     Rosalie  Filípková-Mikanová             odd.9.5.1775

 nar.2.6.1748 Sedlec - zemř. 1.12.1797 Sedlčany                          nar. Sedlčany

Děti:  František nar.9.5.1775, .Františka Anna nar.8.12.1776, Josef Filip  nar. 15.12.1778 ,  Barbora nar.1.1.1781,

            Anna Marie  nar.17.9.1788                                                                                                                                                     

Josef Filip Vaniš krejčí Sedlčany č.131     manželka   Barbora  Erbeková Sedlčany č.257     odd.24.11.1812       

 Nar.15.12.1778                                                                     nar.1783 dcera krejčího

Zemř. 1832

Děti:  Anna nar. 17.7.1813, Jan  nar. 23.12.1815, Josef nar.18.11.1816, Barbora nar.13.11.1818,

           František nar. 4.2.1820, Marie Zuzana nar.13.5.1821,

           Karel nar. 24.1.1823 odd. s Josefou Vyhnalovou  Křečovice (Rod Ladislava a Michala  Praha 6 ),       

Josef  Vaniš tov. řeznický Sedlčany č.43   manželka     Anna  Kožíšková Sedlčany č.102     odd.26.11.1844      

Nar. 18.11.1816 Sedlčany                                                              nar.1822   dcera mlynáře                   

Děti:   Karel nar. 12.1.1845, Františka nar.8.5.1846, Jan nar.10.1.1849, Anna nar.1.5.1851, Josef nar.8.8.1853,

           František nar.7.4.1855

Jan Vaniš pom. řeznický Sedlčany č.81    manželka     Anna  Říhová Vojkov č.3                 odd.9.11.1880      

Hostinský a řezník ve Vojkově č.6

nar.10.1.1849 Sedlčany                                                        nar.19.4.1850  Vojkov č.3 

zemř. před rokem 1915                                                          zemř. 22.6.1931 Vysoký Chlumec

Děti: Marie nar.31.12.1881 zemř.9.5.1888, Karolína nar.18.5.1884 zemř. 10.5.1888,

         Anna nar.25.2.1886 odd.19.7.1914 s Josef  Muláč  Praha Týn   

        Jan nar.3.10.1889,   Marie nar.26.4.1891, Josef nar.23.8.1893 zemř. 1915 Srbsko?

Jan Vaniš válečný invalida Vysoký Chlumec         manželka       Marie  Pečená   Víska            odd. 8.2.1923  

 Nar. 3.10.1889  Vojkov                                                                  nar. 4.9.1890 Víska

 Zemř.      1929  Vysoký Chlumec                                                     zemř. 1968 Vysoký Chlumec

 

Děti:   Jan narozen 10.1.1924 Vysoký  Chlumec -  zemřel 1971 Praha  synové : Jan  kameraman , Pavel knihař

         Josef narozen 6.1.1927  Vysoký Chlumec -  zemřel 14.2.2009 Praha

Josef Vaniš   kameraman  Praha 4      manželka      Libuše  Bendová                                   odd. 1951

Nar.  6.1.1927  Vysoký Chlumec                                                   nar. asi 1930

zemř.  14.2.2009 Praha                                                                  zemř. 2000 Praha

 

 

 

                                                                                  Josef Vaniš                                                                                                              

       Původ  kameramana Josefa Vaniše podle chromozomu y DNA je slovanský. Z centrální Asie před více  jak  20 000 lety, přes  dnešní Ukrajinu  se  dostává předek do polského Hedče. Hradiště Hedč  je jedním  z  nejstarších  středisek  souvisejících  s počátky  polského  státu. V roce 1039  kníže Břetislav přivedl do Čech zajatce z polského Hedče, mezi kterými byl i předek Vanišů.  

     Břetislav  dal  zajatcům  část  neosídleného území  na  Rakovnicku a dovolil  jim žít podle polského práva.  Za  vlády  prvního českého  krále  Vratislava II. po roce 1085 se  předek Vanišů  i někteří polští přistěhovalci  odtrhli  od  prvotního rodu Hedčanů a založili ves Kralovice. Dali se do služby králi. Jako svobodník byl předek podřízen pouze králi. Jeden z jeho  potomků Jan Vaniš, nechal  do desek v roce 1380  zapsat  vlastnictví  ke statku Všehrdy. Když  Albrecht  z Kolovrat  koupil hrad  Krašov, jmenoval v roce 1383 po Vítkovi a Polákovi purkrabím na hradě Krašově  Jana Vaniše.

     Předek se přiklonil k víře husitské podobojí a byl u vzniku města Tábor. Někdy po této době se rod Vanišů rozděluje na radikální větev, která se připojuje k husitskému vojsku a větev, která se věnovala zemědělství a řemeslům.     

     Později Vaniš s povoláním kovář vlastnil dům v Táboře a po velkém požáru Tábora v roce 1532 se odstěhoval do Čekanic. Z Čekanic přicházejí bratři Tomáš a Šimon do Počepic. Šimon se přiženil do hospodářství Šimona Zásady ve Skuhrově a Tomáš se oženil s Alžbětou dcerou šenkýře. Tomáš s Alžbětou měli čtyři syny a dvě dcery. Syn Petr byl pekařem v Sedlčanech. Syn Jakub se stal kostelníkem a je uváděn na titulní stránce první počepické matriky. Syn Jakuba šenkýř Jan Vaniš se odstěhoval do Nedrahovic, kde se oženil s Kateřinou Struhařovou ze vsi Úklid. Po roce 1683  se odstěhoval do Sedlce, kde kupuje  grunt pelikánovský.

     Jan Vaniš zemřel 29.3.1710 a zanechal po sobě 7 dětí (Václava, Františka, Ferdinanda, Veroniku svobodné a vdané tři dcery - Marianu, Kateřinu a Annu). Dědicem gruntu se stal podle zápisu z 22.10.1720 syn František Vaniš.

     Po smrti Františka Vaniše hospodařila na domě jeho ovdovělá manželka Kateřina. Podle poslední vůle otcovy měli se o hospodářství rozdělit jeho pozůstalí synové starší František, řemesla řeznického, a mladší Jan  řemesla pekařského. Stalo se tak zápisem z r. 1742, podle kterého František narozený roku 1722 dostal hořejší část domu (nyní č.p.9) a Jan nar. 1723 dolejší díl (nyní č.p.8).

     František Vaniš narozený roku 1722  řezník a majitel domu č.9  hospodařil na gruntu až do r. 1786. Jeho  dědicem  byl  syn  řemesla  řeznického  Jan  Vaniš  narozený 1758  a  jeho  manželka  Kateřina Dusíková. Jan Vaniš s manželkou Kateřinou  založili významný rod  Vanišů v Sedlci.

     Dnes už  z tohoto  rodu nikdo v Sedlci nebydlí. Syn Václav se oženil s Dorotou Vlasákovou a jejich potomek  JUDr. Vojtěch Vaniš  zemřel  roku 1954 v Turnově. Nejstarší žijící potomci Jana  a  Kateřiny jsou  MUDr. Jan Vaniš a RNDr. Václav Vaniš z Plzně.

     Syn majitele domu č.9  František narozený 2.6.1748  řezník v Sedlčanech č.84 se oženil s Rosinou Mikánkovou  ze  Sedlčan. Jeho   syn  Josef  narozený  15.12.1778   se  vyučil   krejčím  a  oženil  se Barborou  Erbekovou  dcerou  krejčího  v  Sedlčanech  č.257. Jejich  syn Josef  tovaryš  řeznický  se oženil  s dcerou  mlynáře  Annou  Kožíškovou  ze  Sedlčan. Jejich  syn Josef  pomocník  řeznický  se oženil  s  Annou  Říhovou  ve Vojkově, kde byl  hostinským. Rok po narození druhého syna  hostinský Jan  Vaniš  onemocněl. Odstěhoval  se  v roce  1894  s  rodinou  z Vojkova  do Vysokého Chlumce do  nájmu v domě č.73. Jakou nemocí onemocněl   není  známo.  Odstěhoval  se  ale  včas,  protože další hostinský Jan Vodňanský po smrti jeho syna  Karla  předává hostinec v roce 1897 Karlu Patákovi.

     Datum úmrtí  Jana  Vaniše  narozeného  10.1.1849 v Sedlčanech  a jeho manželky Anny Říhové  z Vojkova  je  zatím neobjasněné.  Před  vypuknutím  světové války  bylo  starší  dceři  Anně  28 let  a  v tu dobu už bydlela v Praze. Dne 19.7.1914  se  provdala  za Josefa  Mulače  do pražského Týna.  Mladší  dceři  bylo  23 let. Synové Jan a Josef byli odvedeni do 1. Světové války. Josef  ve 22 letech k útvaru rakousko-uherské armády zeměbranecký pěší pluk 28. Na jižní frontě v Srbsku padl do zajetí a při útěku v roce 1915 asi zemřel.  Za  mrtvého byl  prohlášen  v  roce 1924. O  čtyři  roky starší Jan, přišel v bojích o levou ruku a vrátil se až konce září v roce 1920  společné s  Antonínem Vanišem z  Roviny.     ( Rod od radikálních husitských předků  nobilitovaných Vanišů ze Ždánic)

     Válečný  invalida  Jan Vaniš  dostal trafiku jako kompenzaci   za újmu způsobenou ve válce. Oženil  s Marií Pečenou  z Vísky v roce 1923. Dne 10.1.1924 se narodil syn Jan a za  tři roky  6.1.1927 syn Josef.  Invalida Jan zemřel v roce 1929 ve věku 40 let. Jeho manželka Marie zemřela v roce 1968.

     Josef Vaniš  narozený  6.1.1927 ve Vysokém Chlumci  po ukončení střední grafické školy v Praze se věnoval kameramanské činnosti. Byl ženatý a jeho manželství bylo bezdětné.

 

                                            Zemřel 12.2.2009 na zástavu srdce.

 

 


 

Y-DNA   N1097 Josef Vaniš

 

Testováno kým:

Genetická laboratoř KU

Haplogrupa:

 

Haplogrupa vypočtená podle Hapest:

R1a, pravděpodobnost 100 %, fitness skore 63

 

 

Příjmení nejstaršího předka:

Vaniš

Pravděpodobný rok jeho narození:

1580

Nejstarší známé místo pobytu:

Počepice


 

 


 

T1500 X N1097 -> gd = 0 match: 17 / 17 Josef
T1500 X P1903 -> gd = 0 match: 17 / 17 Václav
T1500 X S1935 -> gd = 0 match: 17 / 17 Zvára


T1500 X O1281 -> gd = 1 match: 16 / 17 Zelinka
T1500 X S1930 -> gd = 1 match: 16 / 17 Zelinka
T1500 X S1685 -> gd = 1 match: 16 / 17 Zelinka
T1500 X S1350 -> gd = 1 match: 16 / 17 Zelinka
T1500 X S1066 -> gd = 1 match: 16 / 17 Zelinka


T1500 X T1195 -> gd = 1 match: 16 / 17 Suchopárek Kladno
 

 

 

 

 

DYS 19/394 17

17

DYS 389-1 13

13

DYS 389-2 30

30

DYS 390 25

25

DYS 391 10

10

DYS 392 11

11

DYS 393 13

13

DYS 385a 10

10

DYS 385b 14

DYS 438 11

11

DYS 439 11

10

DYS 437 14

DYS 426 0

DYS 388 0

DYS 447 0

DYS 454 0

DYS 455 0

DYS 460 0

DYS 461 0

DYS 462 0

GGAAT1B07 0

GATA-A10 0

DYS 635 23

GATA-H4 11

11

YCAIIa 0

YCAIIb 0

DYS 458 17

DYS 459a 0

DYS 459b 0

DYS 448 20

DYS 449 0

DYS 464a 0

DYS 464b 0

DYS 464c 0

DYS 464d 0

DYS 464e 0

DYS 456 15

DYS 607 0

DYS 576 0

DYS 570 0

CDY a 0

CDY b 0

DYS 442 0

DYS 441 0

DYS 445 0

DYS 446 0

DYS 452 0

DYS 522 0

DYS 531 0

DYS 588 0

DYS 527a 0

DYS 527b 0

DYS 453 0

DYS 484 0

DYS 578 0

DYS 395S1a 0

DYS 395S1b 0

DYS 590 0

DYS 537 0

DYS 641 0

DYS 472 0

DYS 406S1 0

DYS 511 0

DYS 425 0

DYS 413a 0

DYS 413b 0

DYS 557 0

DYS 594 0

DYS 436 0

DYS 490 0

DYS 534 0

DYS 450 0

DYS 444 0

DYS 481 0

DYS 520 0

DYS 617 0

DYS 568 0

DYS 487 0

DYS 572 0

DYS 640 0

DYS 492 0

DYS 565 0

DYS 463 0

DYS 434 0

DYS 435 0

DYS 485 0

DYS 494 0

DYS 495 0

DYS 505 0

DYS 533 0

DYS 549 0

DYS 556 0

DYS 575 0

DYS 589 0

DYS 636 0

DYS 638 0

DYS 643 0

DYS 717 0

DYS 714 0

DYS 716 0

DYS 726 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ysearch.org/search_view.asp?uid=8U92G&viewuid=8U92G&p=1

 

DNA Haploskupina R1a     

Haploskupina R1a

Mutace R1a  se objevila před  21 tisíc. lety v oblastech jižního Ruska.

Zástupci šňůrové a  keramiké kultury 3300 - 2500 př. Nl

Rozšíření této haploskupiny souvisí s domestikaci koně na stepích Eurasie.Populace byla tak rozsáhlá, že se v současné době představuje více než 20% obyvatelstva v odlehlých oblastech, jako je západní části Skandinávie a Islandu. Je třeba poznamenat, že 80% populace, nejvyšší kasta v Indii má tuto haploskupinu.