Vaniš :  Ronov nad Doubravou

 

Změna majitelů gruntů v letech moru 1582 a 1583.

 

Grunt Pavla z Nové Vsi :

     Tento grunt nebožtíka Pavla z Nové Vsi byl v úterý 11. 6. 1583 prodán úřadem Janu Vanišovi (Pavelkovi) za sumu 80 kop gr. č. K tomuto gruntu náležela zahrada a dvě kopy a čtyři záhony, z nichž bylo třiatřicet oseto žitem a pšenicí. Folie 126rv/117rv

 

      Tento grunt nebožtíka radního Jana Vaniše byl v sobotu 23. 11. 1583 prodán úřadem Matěji Nožířovi, synovi Jana Spěváka, za sumu 70 kop gr. č. Ke gruntu náleřely dvě kopy a šest záhonů, zahrádka při domu a zahrada, která byla koupena od Havla Fejfara za sumu 70 kop 45 gr. č. K tomu byly přidány dva korce žita osetého na poli, šest mandelů ovsa, stůl, misník, měděný hrnec, motyka, lopata, dvoje vidle, sekera, dva ţebříky, díţe a čtyři slepice s kohoutem.