Václav Vaniš

 

DNA chromozom y skupina I1a

Rodokmen

 

Jiří Vaniš               manželka             Kateřina

Nar.1642

Zemř.26.6.1711 69 let Lesná

                         Václav  28.2.1678             

                          Matěj    7.8.1689                  

 

Václav Vaniš      odd.  25.1.1703      Zuzana dcera Tomáše Nováka z Lesnýho

Nar.28.2.1678    Lesná       

Zemř.12.4.1711   Lesná

                          Matěj

 

Matěj Vaniš       odd.9.11.1735        Kateřina dcera Václava    Kouby                                   

 

                    Marie nar.    15. 9.1736 

                    Jakub nar.    26. 8.1739  

                    Jan   nar.   27.11. 1741  Lesná

                    Matěj nar. 13.10.1744  

 

Jan Vaniš           odd.15.11.1774        Elisabet  dcera Jiřího Berky ?

Nar.27.11.1741  Lesná 2

 

                  Anna   nar.      23.11.1775   

                  Jan       nar.     19. 5. 1778     - rod Vanišů Lesná - Pelhřimov - Praha  

                  Veronika  nar.28. 5. 1787

                  František  nar. 28.3.1792    

 

František Vaniš 30let  pasák        Dorota Čechotová 22let  z Bzové  odd. 12.2.1822

Nar. 28.3.1792 Lesná

 

                  Vojtěch nar. 22.4.1833 zemř.l 8.6.1918 Mladá Vožice č.2

                  Antonín nar.5.5.1842

 

Antonín Vaniš čeledín ve Vodlochovicích         Marie             odd asi v roce 1870

nar. 5.5.1842                                                            dcera Kateřiny Hausnerové  z Vodlochovic

zemř.1888

 

                Václav  nar. 21.10.1871  Vodlochovice č.1

 

Václav Vaniš strojvedoucí v M.V. č.99     Antonie               odd.14.7.1902 Ml.Vož.

Nar.21.10.1871                                                                                  nar. 6.4.1880 v Rodné 

                                                                                                dcera Fr. Petráska domkaře v Staměřicích  č.9   

              Václav  nar. 8. 9. 1903

 

Strojník Václav Vaniš se narodil 8. 9. 1903 v Mladé Vožici. Za okupace se aktivně účastnil protifašistického odboje.

6. května 1945 při přepadení města skupinou SS-manů se na výzvu přihlásil k členství v národním výboru.

Následovalo zatčení a mučení. 7. 5. 1945 byl zastřelen a pro výstrahu jeho tělo SS-mani pověsili na lípu u kostela.

 

 

foto: Ivo Šťastný                                                                                                foto: archiv