Vaniš :  Podhůří - Chanovice  

 

DNA chromozom y skupina I 1a

 

Václav Vaniš - Waynyš  fara Kotouň

 
 

Václav Vaniš ( Waynyš )  manželka    Anna

Podhůří fara Kotouň

Nar. 1625                                                                           .

Zemř.28.11.1688                                                               .

Syn: Jiří nar.1651

 

Jiří Vaniš  Podhůří          manželka    Kateřina

Nar.  1651                                                                       nar.1650

Zemř.                                                                             zemř.3.4.1700

Děti:  Václav nar.30.7.1681, zemř.28.9.1694, Petr nar. 19.5.1683, Matěj nar. 17.2.1694

 

Václav Vaniš  Podhůří    manželka      Margarita   

 Nar. .30.7.1681

Zemř.                                                                                   zemř. 4.12.1736

Děti: Anna nar.30.8.1714, Matěj nar.31.1.1717 , Adalbert nar.17.10.1719      

 

 

Adalbert Vaniš             manželka       Sofie

Aujezd u Chan.                                                                    Nová Ves

Nar.17.10.1719

Zemř před rokem 1762

Děti: Václav nar. 2.11.1738,      

       Antonín , Martin nar.3.10.1748, Eva nar.24.12.1751

 

Václav Vaniš  manželka  Anna    odd.21.11.1762  

                                                       dcera  Josefa Holky  Chanovice č.12  

  nar. 2.11.1738                                 nar. 28.6.1742  

  Zemř.8.12.1809                                                                   

 Děti: Antonín nar. 7.4.1779, Jan nar. 29.6.1781, Anna nar.12.9.1784 , Marie zemř. 1793

 

Jan Vaniš            I. manželka       Barbora   

Chanovice č.12       

nar. 29.6.1781                                                                                     .  

Zemř 18.5.1820                                                                                        

Děti: František nar.19.8.1800  (rod Františka. Kamila  a Jaroslava),

          Marie nar. 9.2.1802,zemř. 14.12.1804, Barbora 13.5.1804, zemř.2611.1805

...........................................................

 

         Jan Vaniš           II. manželka    Anežka  odd. 17.2.1806     

                                                   dcera Matěje Průchy  Kotouň

nar. 29.6.1781 

zemř 18.5.1820                                  zemř. 2.6.1813                                              

Děti: Václav 13.9.1807 ( rod Franka a Louise),  Anna nar.17.7.1811 zemř. 12.3.1813

 

.........................................................................................................................................................

 

 

 

 

František  Vaniš                      Svatba                           Josefa            

Rolník Chanovice č.15                                                                 

nar.19.8.1800                                                                       

zemř. před r.1868                                                                                 

Děti: Marie nar. 23.6.1823 , Anna nar.20.9.1824, Josef nar.31.3. 1827, František nar. 3.8.1829,

         Matěj nar. 15.1.1832, Marie nar.  3.9.1834, Barbora nar. 18.1.1837, Františka nar. 14.7.1842,  

         Rosálie nar.4.9.1846

 

Matěj Vaniš   18.let               Isvatba 27.11.1847           Marie Týrnečka

nar. 15.1.1832

 

Matěj Vaniš  28.let               II.  svatba 14.2.1860           Marie    Šratová   19.let             

Rolník Chanovice 15                                                                    

Nar. 15.1.1832                                                                             nar.1841

Děti: Josef nar. 20.3.1861, Marie 9.2.1863, Karel nar.21.4.1865, Anna nar.9.4.1868

 

 

Matěj Vaniš                         III.   svatba   25.11.1879        Antonie Štěchová

Rolník Chanovice č.15                                                                  Velký Bor č.31

Nar. 15.1.1832                                                                 nar. 10.6.1857

Zemř. 26.4.1913 Velký Bor                                            zemř. 24.5.1934 Bor č.13

Děti:  František nar. 25.12.1880

 

František Vaniš                       svatba                               Josefa   

Chanovice č.15                                                                                         

Nar. 25.12.1880                                                                      

Zemř.                                                                                                        

Děti: František  nar.4.3.1909, Karel nar. 15.1.1911,  Miroslav nar.9.8.1912   

 

 

František Vaniš                       svatba                   Podkarpadská  Rus

Sušice

Nar.4.3.1909 Chanovice č.15

Zemř.

Děti: Miroslav  nar. 1.1 1946 , Anna , Karel 1942 , Marie 1947

......................................................................................................

Karel   Vaniš                                 Mariánské Lázně     

nar. 15.1.1911 Chanovice

Děti: Karel nar.25.2.1942, Marie provdaná Fürstová

 

Karel Vaniš                                        

 nar.25.2.1942

Děti: Václava, Karel, Kamil

 

Kamil Vaniš                 manželka  Karolína Čechová

Syn:   Václav 

 

-----------------------------------------------------------

Miroslav Vaniš                      svatba                   Ludmila Ryantová

                                                                     Hrejkovice č. 57

nar. 9.8.1912                                                    nar. 3.11. 1922

Děti : Miroslav  Jaroslav , František 

 

Jaroslav Vaniš                         svatba                   Věra  Rýznarová

                                                                         

Děti : Andrea  , Michaela 

 

--------------------------------------------------------------

Jan Vaniš neb  Holka       II. Svatba 17.2.1806  Anežka    

sedlák z Chanovic č.12                                    dcera Matěje Průchy sedláka z Kotouňě

nar. 29.6.1781                                              nar.24.11.1787

zemř 18.5.1820                                             zemř. 2.6.1813                                              

Děti: Václav 13.9.1807 ( rod Louise a Franka),  Anna nar.17.7.1811 zemř. 12.3.1813

 

Václav Vaniš                           Svatba  24.2.1835       Barbora      

Domkař Bezděkov č.25                                              dcera Františka Fialy    Bezděkov č.20

Nar. 13.9.1807 Chanovce f.19.                                       nar.15.2.1811

Zemř. 1878                                                              Zemř. 9.3.1904  

Václav Vaniš věk 27 let syn po zemř.Jana Vaniše sedláka z Chanovic č.15 a zemř. Anežky rozené  Průchová z Kotouň č.5

Děti: Anna nar.11.9.1835  ,  Marie nar.13.6.1838 , Václav nar.12.7.1848

         František  nar. 24.2.1845Josef  nar.7.2.1853

 

František Vanis  vdovec              Svatba 17.6.1879       Marie Rybak  Pole č.34

domkař Bezděkov č.25                                                           

nar. 24.2.1845                                                           nar.1.4.1851

Zemř. 08.9.1912                                                         Zemř.

                                                                             

Děti: Marie nar.2.4.1880  

        Anna nar.4.11.1881  

        Antonie 9.8.1883 

        František nar. 23.9.1884  

        Karel nar. 8.12.1885    

                     

Karel Louis Vanis                        Svatba             Mary Skácel

Nar. 8.12. 1885  Bezděkov                                 nar. 06.12.1893

Zemř.: 18.1.960 Lawton, Oklahoma                      zemř. 21.7.1973 Lawton, Oklahoma

.--------------------------------------------

Josef  Vaniš                       svatba            Marie  Beranova    Bezděkov č.10   ( Mračov )     

nar.7.2.1853 Bezděkov č.25

Děti: Josef nar. 4.10.1875,          František nar. 31.3.1878

 

Josef  Vaniš                                     svatba 21.2.1910        Josefa  Brabcová    Mladá Boleslav

nar. 4.10.1875 Hnáčov                                                      nar.6.9.1889  Mladá Boleslav

Děti: Josef nar. 25.5.1910

 

Josef Vaniš                                      svatba                       Anna Votroubková

nar. 25.5.1910                                                                  nar. 25.6.1912 v Praze 11

zemř. 1980 v Jablonci n.Nis                                                 zemř. 1986 v Jablonci n.Nis. 

Děti:  Jindřich  nar.1933  zemř. 2003

          Milan  nar.1.11.1938  zemř.  2009

          Josef            

 

 

..................................................................................

 

 

František Vaniš                             svatba 28.10.1906     Marie  Machačová   Malá Lhota č.27

nar.31.3.1878                                                                               nar.17.1.1883      

Syn František nar.26.6.1910  Malá Lhota

 

František Vaniš                           svatba 19.4.1947        Ludmila  Pokorná  Lom u Mostu

  nar.26.6.1910                                                                   nar.20.7.1922        

 Děti:

         František Karel nar.25.5.1947 Cheb                 Ludmila nar.14.8.1948 Německo

                                 

 

Photographer    Ocala, Florida                                 Ludmila   Griffith   

https://fkvphotographics.zenfolio.com/                 West Tuckerton ,  New Jersey

.....................................................................................................................................................

 

                                                    

 

                                 

                                      Výsledky projektu GaP -  skupina I 1a

 

                                N1077 17/17     Kamil      

                                R1134 17/17     Jaroslav   

Nejbližší společný předek Kamila a Jaroslava  je František nar.19.8.1800 (*)

                                R1759 15/17     Václav    

Nejbližší  předek Václava s Kamilem a Jaroslavem  je Adalbert nar.17.10.1719 (+)

 

                                U1834 16/17      Zdeněk  (Lesná)

 
 
 

       Haploskupina I1a  je spojena s mutací  označené jako M253, M307, P30 a P40.

Kdy tato skupina vznikla, je zatím předmětem několika rozporných teorií. Jedna z nich říká, že poslední společný předek skupiny  I1 žil před 6 000 roky  daleko v severní části Evropy.    

      Vyskytuje se nejvíce ve Skandinávii. Je zastoupena asi u 40 % obyvatel západního Finska (více než 50 % v provinci i Satakunta), kolem 35 % v jižním Norsku, jihozápadním Švédsko zejména na ostrově Gotland a Dánsku. Její frekvence rychle klesá směrem k  okrajům historické germánské sféry vlivu. Mohla vzniknout mutací od haploskupiny R1b

 

     Výzkum v Netolicích.

      Tento výzkum byl proveden nezávisle na projektu GaP.

Do testovaného souboru bylo zařazeno 180 vzorků, které pocházely ze šesti lokalit jižní části České republiky. Z 10 odlišitelných DNA  bylo 6 zastoupeno s frekvencí 5 % či vyšší. Ty s označením I, R1a a R1b (R1b obsahuje  zatím jediná prozkoumaná kostra z netolického hradiště),  byly u české populace zaznamenány s celkovou relativní četností 80,6 procent.

      Naopak ty haploskupiny, které mohly být do Evropy zaneseny až neolitickou expanzí (E3b, G a J2), byly na našem území detekovány s frekvencí pouhých patnáct procent.    

     Haplotyp R1b, zástupce příjmení Vaniš (Zhůř, Vlčice, Bříza) na jihozápadu Čech výrazně převažuje nad  haplotypem R1a. R1a podskupina N, se vyskytovala už před 4000 lety v západní Evropě. Podskupinu P  příjmení Vaniš (Skoupý a Počepice)  má původ ve východní Evropě.

        Jazyková identita se formovala někdy v průběhu raného středověku a její původ je nesporně slovanský, a tedy východoevropský.

 

 

 

 

 

 

Desátky   patřící k faře Kotouňské léta 1663  ves Podhůří.:

 

 

 

..........................................................................................................................................................

 

Dopis od Ludmily dcery Františka Vaniše:

Můj otec byl vězněn nacisty v jednom místě, s čísly na jeho předloktí. Setkal se, pak si vzal mou matku po válce. Frank se narodil v roce 1947 v Československu. Moji rodiče cestoval do Německa v roce 1948 v polovině roku. Narodil jsem se v srpnu roku 1948 v uprchlickém táboře nemocnice. Byli jsme tam všichni na chvíli, než jsme dostali vůli přijít do USA. To bylo v únoru 1950.

 

Vanis bylo jméno mého otce, a nikdy jsme se dozvěděli něco o něm. Ne jedna věc. Bratři, sestra, rodiče ... nothing.So je to velmi příjemné překvapení. I v případě, že vztah je před stovkami let, .... to je something.We přišel do Spojených států v roce 1950, moje matka-Ludmila (také Lida), můj otec Frank, můj bratr Frank, a já !!! Také Ludmila.Ten roky před svou dcerou a já (ona je také Lida) se měli vrátit do České republiky, do Prahy, po dlouhou přes řádným návštěvě našeho dědictví. Ale nikdy jsme to. Můj nevlastní otec v té době, Otto Marek, který byl zvýšen u Prahy bude trvat nás se setkat s jeho rodinou. Skončil; utekla s ženou do Tennessee. Dlouhý nepříjemný story.He zemřel před 2 lety tam.

Nemám žádné informace o můj skutečný otec, kromě toho, co je v mém rodném listě. Narodil jsem se v Německu, protože moji rodiče uprchl ze země v roce 1948.

........................................................................................................................................................