Vaniš Řepníky

 

Heřman Vaniš narozen 24.2.1889 Řepníky, okres Vysoké Mýto, zemřel v roce 1970
Od 11. 10.1938 funkci přednosty zdravotnické služby 16. divize vykonával plukovník MUDr. Heřman Vaniš Poslední předválečný velitel Vojenské nemocnice ve Střešovicích.
Po roce 1945 byly obnoveny všechny hlavní funkce čs. zdravotnické služby a v podstatě vrácena podoba z 1. ČSR 
Dne 8. 5. 1945 byla nemocnice nejprve obsazena pražskými povstaleckými silami, vzápětí ji převzal od německého osazenstva její poslední předválečný velitel plk. MUDr.Heřman Vaniš s několika štábními důstojníky.
Poprvé jsem o něm slyšel od stařičkého náčelníka Psychiatrického oddělení ÚVN Praha MUDr. Aleše Ráry, který se mne ptal (v září 1968), když jsem se u něj hlásil, zda jsme nebyli příbuzní. 
Tak jsem mu řekl, že bohužel ne a Rára se zlobil, proč říkám bohužel, když nemohu vědět, zda bychom spolu vycházeli. 
Pak jsem shodou okolností byl při stáži na II. interní klinice v Hradci Králové vyslán na patol. anatomický ústav, kde mimochodem zrovna pitvali MUDr. Heřmana Vaniše, byl to pro mne dost šok, říká MUDr. Josef Vaniš. ( Předek Heřmana získal příjmení Vaniš po chalupě sňatkem s dcerou Vaniše a založil před rokem 1600 nepříbuzný rod Vanišů v okolí Holic.)