V západní Evropě příjmení vznikala v 10. století, nejdříve ve Francii, zvláště pak v Normandii, odkud tento zvyk dostal se do Anglie a do Skotska. V Německu vznikala příjmení ve 13.století, ale bývala nahodilá, nepevná a ani v polovině 15.století nebyla ještě dědičnými. Podobně tak bylo i v Čechách a ostatních zemích střední Evropy. Nejobyčejnější původ příjmení bylo přezdívání. Lidé tak začali říkat některé osobě a ta jméno konečně přejímala. Proto ještě dlouho po době husitské mezi jméno křestní a mezi jméno různě nabyté vkládalo se slovo „řečený“. Nejstarobylejšího původu jsou příjmení vznikala z jmen křestních.      Příjmení Vaniš vznikalo ze základu křestního jména Václav (více slavný ) Van s příponou – iš -. ze staroslovanského jména Ivan a ze staročeského jména Evan. 

    Evan  z  Chuderova,  jenž bydlel  na  Litoměřicku  a roku  1375  koupil  ves  Božtěšice, byl předkem staročeské rodiny  šlechtické,  která  se  psala  po  Údrči  u  Bochova.   Potomek   Evana  z  Chuderova  Evan  jinak Vaniš, držel  část Třebívlic u Litoměřic. V roce 1380 prodává  Markvart z Řebříčka svobodný dvůr ve Všehrdech  Janovi Vanišovi, který byl od roku 1383 purkrabí na hradě Krašov. Syn Jana Vaniše  rytíř Václav koupil v roce 1412 hrad Zvěřinec.

   Z roku 1409 je zápis  o zřízení nadace na selském dvoře sedláka Vaniše v Blahoustech u Plzně. V 16. století je vladyka Pavel Vaniš ze Ždánic purkrabí na zámku v Pardubicích. Jeho bratr Jiří Vaniš, byl jeden z  místodržících Jana z Pernštejna.

     O nositelích  příjmení Vaniš  v  Čechách  z  poloviny  17. století  se dočteme díky  seznamu  sčítání osob a majetku „ Berní rula 1654 „

Seznam  měl  sloužit k zjištění majetku vhodného pro výběr daní, proto nejsou uvádění podruzi - nájemníci, kteří byli  bez majetku. 

Obdobou je nejstarší moravský katastr poddanských usedlostí a pozemků, z nihž se platila berně. " Lánský rejstřík 1669 "

    V Berní rule z roku 1654 jsou uváděni :  

Jan Vaniš          zahradník   Vitíneves  okres Jičín 

Matěj Vaniš       hospodář    Rozběřice  okres  Hradec Králové

Jan Vaniš          konšel       Lípa  okres  Hradec Králové 

Václav Vaniš      soused      Holice  okres  Pardubice

Jan Vaniš          sedlák       Ostřetín  okres Pardubice 

Matěj Vaniš       chalupník   Běstovice  okres Vysoké Mýto

Mikoláš Vaniš     sedlák      Horní Bříza  okres Plzeň  

Matěj Vaniš       sedlák       Vlčice  okres Blovice

Jan Vaniš          sedlák       Zhůř  okres Blovice

Petr Vaniš         pekař        Sedlčany 

Václav Vaniš      sedlák       Skoupý

Martin Vaniš      sedlák       Skuhrov   na  Zásadově.  

Martin Vaniš  řečený Buňáček sedlák  Žemličkova Lhota

     Lánský rejstřík 1669. 

Martin Vaniš    čtvrtláník 91/30v     Lazce, Úsov
Bartoň Vaniš    čtvrtláník 91/30v     Lazce, Úsov
Pavlík Vaniš     celoláník 124/7r      Šebkovice, Lesonice
Jan Vaniš        půlláník 168/20r      Letošov, Bučovicei

Pavel Vaniš      láník,254/7v          Švábov, Batelov

Jan Vaniš        třičtvrtěláník 104r   Volevčice, Telč
Kašpa Vaniš     třičtvrtěláník 104r   Volevčice, Telč
Václav Vaniš    pololáník 110r        Mysliboř, Telč

     Na  Slovensku  je přes 80  příjmení Vaniš , má také podoby  jako  Ivaniš a Vaniška. Poblíž Popradu je obec Vaniškovice.

V Polsku je přes 60 příjmení Wanisz a vyskytuje se převážně v jihozápadní části poblíž hranic s Českou republikou.

V NSR je přes 140 příjmení Wanisch

V Rakousku žije přes 10 příjmení Wanisch. Předkové přišli většinou z okolí Jihlavy a Telče.

Do Ameriky připlul první Vaniš již koncem 16. století. kdy Vanišové byli ve službě u Pernštejnů

V USA je dnes přes 200 příjmení Vaniš a jeho obdoby jsou Waynis, Waniss