Vaniš :  Nedrahovice - Praha

 

DNA chromozom y skupina skupina  E 3b

 

Tomáš Vaniš ( Krčmář) Počepice      oddán      s Alžbětou dcerou krčmáře.  

 

Děti:  Jan *1609,  Václav*1610, Voršila *1607,  Anna *1612,

 Petr *1615,  Jakub *1617 

 

Jakub  Vaniš  kostelník  Počepice                     manželka            Ludmila                  odd. 1657

 nar. 1617                 
 zemř.       Počepice                                                                         zemř.  27.2.1699 Počepice
 
Děti: Jan nar.1659, Veronika
 

Jan  Vaniš  šenkýř nedrahovický                  odd. 30.6.1679  s Kateřinou Struhačovou z Úklida č.2 ),

nar.1659

Dcera: Alžběta nar. 28.8.1681                                   

.....................................................................

 

         ................................................................................................................................................................

                                                               

Syn AlžbětyJan Vaniš narozen 1710, otec neznámý skupina E3b  

                    - příjmení po matce -

 

 

 

Jan  Vaniš          manželka                                  odd. asi 1740

Syn svobodné matky Alžběty rozené Vanišové dcery šenkýře Jana Vaniše v Nedrahovicích.

Nar. asi 1710               

 

Děti: Václav nar. asi 1740

------------------------------

25. ledna 1763 kupuje Václav Vaniš narozený v roce 1740 statek v Nedrahovicích:

Zápis:

V PK č. 438 byl tento statek v r. 1706 zapsán jako "Grunt někdy Václava
Vališe, po něm Jiřího Kubáta a nyní Jana Kněžíka". Po Janu Kněžíkovi
grunt zdědil jeho syn Martin.  Martin statek odkázal opět svému synu
Jakubovi, který ho ale 25. ledna 1763 prodal pro nemajetnost a dluhy
Václavu Vanišovi (zápis na fol. 20v-21r)

-------------------------

 

Václav Vaniš 30 let   manželka           Anna            odd. asi1770

Sedlák Nedrahovice č.5

nar.  asi 1740

Děti:  Jan nar. 26.8.1772, Josefa 28.12.1774

 

Václav Vaniš             manželka          Marie           odd. asi 1789

 Sedlák, výminkář  Nedrahovice č.5

 Děti:  Kateřina 29.9.1790 , Marie 7.3.1792 , Magdalena 13.1.1794, Josef nar. 25.1.1796,

          Marie 20.1.1799, v 59 letech !

          

 

Jan Vaniš  26 let                                        1. manželka          Alžběta Zemanová 24 let

                                                                                                     Aunuz č.1

Nar 26.8.1772

 

Jan   Vaniš  Aunúz č.3       2.  manželka        Alžběta Bartoňová 

chalupník  Aunůz statek Jetřichovický 

nar.26.8.1772                                                                                            otec Jakub Bartoň ‚Čunkov

                                                                                       

Děti: Františka 23.5.1802  Ounuz  ,  František 8.5.1806 Ounuz

František Vaniš                   

Nar. 8.5.1805 Ounuz

 

Václav Vaniš    manželka    Alžběta  Koubková      odd  25.2.1840 

mistr kolářský  z Horního Borku č.12                               dcera Jana Kubky z Lažan č.13

                                                                                                       

 

Václav Vaniš    manželka     Anna Hrubá              odd.26.1.1869

 mistr kolářský                                                                 Lhota  Karasová

 19.9.1845 Horní Borek                              

+31.5.1929    

 

 

Vaniš Josef 3.8.1872 Horní Borek

 

Vaniš František Xaver 30.11.1897

 

Vaniš Josef 7.3. 1927 Petrovice

 

Ladislav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E3b

 

Přečíslovaná na : Haploskupina E1b1b - M215.

Jde o podskupinu haploskupiny E, která se oddělila v Africe před 50 000 lety

 ze skupiny CR a později DE

Tato Haploskupina E1b1b má svůj původ pravděpodobně

v severní Africe před 22 000 lety,

 odkud migrovala se zemědělci z Předního východu do Evropy

 přes Sinajský poloostrov  v Egyptě, odkud se prostřednictvím neolitické

expanze rozšířila do oblasti Středomoří.

    V současné době je nejvíce zastoupena ve východní Africe -  Etiopané a Somálci,

Severní Africe – Berbeři,

na Blízkém Východě a ve Středomoří mezi Řeky, Albánci a Italy.